Kullanıcı Girişi

TETKİKLER

  1. Servikovajinal smear
  2. Biopsiler (İnce iğne aspirasyon ve diğer tüm biopsiler)
  3. Tüm vücut sıvı ve sekresyonları
  4. Ameliyat spesimenleri
  5. Frozen (intraoperatif konsültasyon)
  6. Histokimyasal boyalar
  7. İmmunhistokimya
  8. Otopsi

Tıbbi materyalleriniz Patomer Ltd Şti'nin yaya veya motorize kuryeleri tarafından matbu tutanaklar doldurularak teslim alınır. Şehir dışı taleplerde aynı işlem anlaşmalı kurye firması tarafından gerçekleştirilir. Sonuçlarınız elden, faks veya elektronik ortamda hızla size ulaştırılır. Raporlar 2 nüsha (hasta ve özel sağlık kurumu örneği) olarak çıkarılır. İstenilmesi halinde raporlar hizmet alıcı firma’nin antetli kağıdına da basılır. Materyal teslim esnasında işleyen form burada da aynen kullanılır. Tıbbi Patolojik işlemlerin tipine göre materyal teslimi ve raporlama süreleri değişmekle beraber temelde sitolojik incelemeler, laboratuarımıza ulaştıktan sonraki 24 saatlik dilimde; patolojik incelemeler ise 48 saatlik dilimde sonuçlandırılır.

RAPOR ÖRNEKLERİ ve AYLIK HASTA DÖKÜMLERİ Tıbbi Patolojik ve Sitolojik raporlar hekimin isteği veya Laboratuar Patologunun gerek görmesi durumunda renkli fotoğraflı olarak da gönderilebilir. İstenilmesi halinde tüm raporlar özel yazılım programımızdan aylık (pdf döküm) olarak elektronik ortamda da iletilebilir. SİZE VERİLECEK KULLANICI ADI VE ŞİFRE İLE RAPORLARINIZA ONLINE ERİŞEBİLİRSİNİZ

Aylık muhasebe dökümleriniz, hasta, doktor, materyal, yapılan işlem vb. bilgilerin yer aldığı bir dökümle iletilir. İstenilmesi halinde bu işlem elektronik ortamda da gerçekleştirilir. Tüm lam ve blok arşivlerimiz en az 5 yıl saklanılmaktadır.